Guide: Bredspackla vägg

Nedan följer en steg-för-steg guide på hur du bredspacklar vägg inomhus från grundarbete till färdigt resultat. Genom att spackla och jämna ut väggytan innan målning bidrar det till ett tillfredställande slutresultatet.

Frågor? Kontakta någon av våra kunniga experter

Tips innan du spacklar

Täck golvet med plast eller papp innan du tar dig an arbetet med väggen. Rensa väggen från spik, skruv och plugg. Rensa även väggen från tapet och börja slipa väggen för att få en jämn väggyta.

Arbeta hellre med lite mindre spackel för att undvika att väggen får olika nivåer på olika ställen. Om du är högerhänt kan du med fördel arbeta från höger till vänster. Tänk också på att trycka ner spackelns vänstra sida för att undvika kanter i spacklet.

Bredspackling

Steg 1: Se till att väggen är slät innan du börjar spackla.

Steg 2: Använd en mindre spackelspade för att lägga ut spackel på väggen nedankant. Jobba nere från och upp med jämna drag.

Steg 3: När du kommit längre upp på väggen kan du byta till en bredare spackel för att fördela spacklet jämnt över en större väggyta.

Steg 4: Låt spacklet torka enligt anvisning.

Efterarbete

Efter att du spacklat över väggens hål och ojämnheter är det dags för det viktiga efterarbetet. Slipning.

Se till att spacklet torkat helt. Slipa hela väggen från golv till tak. Jobba metodiskt för att inte missa någon yta. Kolla gärna om väggen är jämn med ett vattenpass. Om väggen är ojämn kan du behöva spackla och slipa ytterligare en gång. Borsta avslutningsvis väggen för att få bort slipdamm.